Meer doen met minder!

Martien-voor-BlogFocus op toegevoegde waarde
Ik kom bij veel bedrijven in het MKB en bij het merendeel van deze bedrijven wordt de focus op de verkeerde aspecten gelegd. Er wordt veel gedaan zonder dat het iets oplevert. Dat is geen waardeoordeel maar slechts een simpele constatering. De gemiddelde ondernemer moet zeker niets hebben van inrichten van processen en het bewaken hiervan. De gemiddelde ondernemer weet écht niet wat de verspillingen binnen zijn organisatie zijn. Het is hem dus niet te verwijten dat hij hier niets aan doet. Vervolgens is de vraag dat, wanneer hij bekend is met het probleem, hij vaak niet weet  hoe hij dit probleem aan moet pakken.
Onderstaand een klein stukje college ;-P

De Lean-strategie
Er zijn van die managementstrategieën die in elke onderneming zijn toe te passen. Het concept ‘Lean-management’ is er zo één. Mean en lean is een statement dat waarschijnlijk door veel ondernemers wordt herkend. Maar wat betekent dit nou voor mijn onderneming?

Zelf ben ik een fervent voorstander van deze strategie. Het is eigenlijk een vorm van niet lullen maar poetsen!
Waarom? Heel simpel eigenlijk: Lean betekent eigenlijk niets meer dan “meer doen met minder” en kan in alle lagen van de organisatie worden toegepast. Het heeft alleen maar te maken met procesverbetering en is er op gericht om de maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen of fouten

Alleen zaken doen waar je iets aan hebt (voor je klant)
Belangrijk is om een onderscheid te maken tussen waardetoevoegende en niet-waardetoevoegende stappen in een proces en het daarmee voorkomen van fouten/verspillingen. Het uiteindelijke doel is te zorgen dat iedere stap in een proces van toegevoegde waarde is.  Elke organisatie heeft immers activiteiten die veel tijd kosten en beslag leggen op allerlei onderzoek maar eigenlijk geen enkele waarde toevoegen. Lean is er dus opgericht om zaken die geen toegevoegde waarde opleveren, te elimineren. In het Nederlands heet dit dus verspilling.

Voorbeelden van verspilling zijn
Overproductie (meer produceren dan de klant wil)
Voorraad aanhouden (is de grootte van de voorraad noodzakelijk?)
Defecten (zorgen voor extra (vaak onbetaald) werk)
Transport (onnodig transport van materialen)
Beweging (onnodige handelingen of belasting van de mens)
Wachttijden (wachten is verspilling van tijd, bijvoorbeeld files)
Gebrekkige procesinrichting (dingen doen die de klant niet nuttig vindt of niet om gevraagd heeft)
Niet benut talent (personeel kan gebruikt worden om mee te denken in het proces om continue te verbeteren)
Etc.

Maximale efficiency
Verder is het goed om binnen een organisatie zoveel mogelijk de pieken en dalen te voorkomen. Te veel hollen en stilstaan kost negatieve energie en levert per saldo minder op. Het is bewezen dat je met te veel hollen of stilstaan 5% rendement inlevert.
Wanneer de lean-principes rigoreus door de hele organisatie worden toegepast heeft dit een positief effect op de kwaliteit, productiviteit, veiligheid en kosten.

Heb je op deze manier wel eens gekeken naar je onderneming?

 

 

Reacties

  1. Het lijkt mij dan LEAN staat voor : oude wijn in nieuwe zakken?

Laat wat van je horen

*