Startende onderneming

 • Strategiebepaling
 • Time-management
 • Klankbord
 • Bedrijfsanalyse
 • Bewaking begroting/realisatie
 • Bewaking financiële en organisatorische processen
 • Opstellen ondernemingsplan
 • Aanvragen financiering
 • Opstellen financiële begroting
 • Investeringsbegroting
 • Liquiditeitsbegroting

 

 

start >> groei >> volwassen >> afwikkeling